залавям в PONS речника

Преводи за залавям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.зала̀вям нсв, заловя̀ св VERB прх

1. залавям (хващам, улавям):

II.зала̀вям нсв, заловя̀ св VERB рефл

Преводи за залавям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

залавям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文