зала в PONS речника

Преводи за зала в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

за̀л|а <-ата, -и> СЪЩ ж

фѝтнес за̀л|а <-ата, -и> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за зала в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

зала Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文