извършвам в PONS речника

Преводи за извършвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.извъ̀ршвам нсв, извъ̀рша св VERB прх

II.извъ̀ршвам нсв, извъ̀рша св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за извършвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

извършвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文