concern в PONS речника

Преводи за concern в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. concern a. POL (matter of interest):

2. concern (worry):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за concern в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

concern Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文