обичайна в PONS речника

Преводи за обичайна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обичайна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обичайна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文