разчети в PONS речника

Преводи за разчети в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

разчѐт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. разчет ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за разчети в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

разчети Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文