усилия в PONS речника

Преводи за усилия в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за усилия в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

усилия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文