body в PONS речника

Преводи за body в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

3. body admin, LAW, POL governing:

Преводи за body в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

body Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文