презумпция в PONS речника

Преводи за презумпция в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

презу̀мпци|я <-ята, -и> СЪЩ ж ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за презумпция в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

презумпция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文