бенефициент в PONS речника

Преводи за бенефициент в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бенефициѐнт <-ът, -и> СЪЩ м, бенефициѐнтк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бенефициент в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

бенефициент Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文