collateral в PONS речника

Преводи за collateral в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за collateral в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

collateral Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文