слънцето в PONS речника

Преводи за слънцето в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за слънцето в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

слънцето Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文