beating в PONS речника

Преводи за beating в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Phrases:

beat it! inf

Преводи за beating в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

beating Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文