подвеждам в PONS речника

Преводи за подвеждам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

подвѐждам нсв, подведа̀ св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за подвеждам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

подвеждам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文