привеждам в PONS речника

Преводи за привеждам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.привѐждам нсв, приведа̀ св VERB прх

II.привѐждам нсв, приведа̀ св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за привеждам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

привеждам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文