зелена в PONS речника

Преводи за зелена в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

зѐле СЪЩ ср без мн БОТ, ГОТВ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за зелена в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

зелена Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文