лекарство в PONS речника

Преводи за лекарство в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

лека̀рств|о <-а> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за лекарство в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

лекарство Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文