входящ в PONS речника

Преводи за входящ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

входя̀щ (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за входящ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

входящ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文