дневник в PONS речника

Преводи за дневник в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

днѐвни|к <-кът, -ци, бр: -ка> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дневник в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

дневник Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文