кореспонденция в PONS речника

Преводи за кореспонденция в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

кореспондѐнци|я <-ята, -и> СЪЩ ж (дописка, преписка, поща)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за кореспонденция в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

кореспонденция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文