Преводи за „входящ“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

входя̀щ (-а) <-и> ПРИЛ

1. входящ и ЮР:

входящ (-а)
входящ (-а)
входящ (-а)
входящ (-а)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文