материалните в PONS речника

Преводи за материалните в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за материалните в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

материалните Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文