e-mail в PONS речника

Преводи за e-mail в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за e-mail в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ѝнтернет адрѐс <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ИНФОРМ

ака̀унт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ИНФОРМ

имѐйл <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ИНФОРМ

контѐйнер <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

електронен -но <-ни> ПРИЛ ФИЗ, ИНФОРМ:

Индивидуални преводни двойки

e-mail Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文