waste в PONS речника

Преводи за waste в Английски»bg речника

1. waste no pl (misuse):

3. waste (useless materials):

wastebasket [ˈweɪstbɑːskɪt, Am -bæskət] СЪЩ Am, waste bin СЪЩ Brit, Aus

waste Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文