роман в PONS речника

Преводи за роман в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

рома̀н <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за роман в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

роман Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文