преден в PONS речника

Преводи за преден в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

прѐд|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Преводи за преден в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

преден Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文