предизвестие в PONS речника

Преводи за предизвестие в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

предизвѐсти|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за предизвестие в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

предизвестие Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文