стоя в PONS речника

Преводи за стоя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

3. стоя разг (прекарвам, седя):

Вижте също: ста̀рши2, ста̀рши1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за стоя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

стоя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文