твърдо в PONS речника

Преводи за твърдо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

твърд1 (твъ̀рда) <твъ̀рди> твъ̀рдо ПРИЛ

3. твърд прен (смел, непоколебим):

4. твърд и ТЪРГ:

твърд2 <твърдта̀> СЪЩ ж без мн остар (земя)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за твърдо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

твърдо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文