стоят в PONS речника

Преводи за стоят в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Вижте също: трѝста

Индивидуални преводни двойки

Преводи за стоят в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

стоят Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文