Electronics в PONS речника

Преводи за Electronics в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

electronics [ˌɪlekˈtrɒniks, Am ɪˌlekˈtrɑːnɪks] СЪЩ pl + sing/pl vb

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Electronics в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Electronics Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文