филма в PONS речника

Преводи за филма в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

филм <фѝлмът, фѝлми, бр: фѝлма> СЪЩ м

2. филм (произведение на киноизкуството):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за филма в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

филма Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文