measures в PONS речника

Преводи за measures в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

6. measure ECON, LAW, INFOR (procedure):

Преводи за measures в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

measures Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文