мерки в PONS речника

Преводи за мерки в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за мерки в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

мерки Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文