инструменти в PONS речника

Преводи за инструменти в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

инструмѐнт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за инструменти в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

инструменти Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文