опазване в PONS речника

Преводи за опазване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

опа̀зван|е <-ия> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за опазване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

опазване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文