хармонизирано в PONS речника

Преводи за хармонизирано в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за хармонизирано в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

хармонизирано Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文