европейското в PONS речника

Преводи за европейското в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за европейското в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

европейското Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文