competition в PONS речника

Преводи за competition в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. competition LAW, ECON (state of competing):

Преводи за competition в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

competition Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文