пощенски в PONS речника

Преводи за пощенски в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пощенски <-и> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пощенски в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пощенски Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文