тежка в PONS речника

Преводи за тежка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тежка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

тежка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文