длъжен в PONS речника

Преводи за длъжен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

длъ̀ж|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за длъжен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

длъжен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文