благоприятен в PONS речника

Преводи за благоприятен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

благоприя̀т|ен (-на)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за благоприятен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

благоприятен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文