вечер в PONS речника

Преводи за вечер в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.вѐчер <-та̀, -и> СЪЩ ж

II.вѐчер <-та̀, -и> НРЧ (вечерно време)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вечер в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вечер Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文