репутация в PONS речника

Преводи за репутация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

репута̀ция <-та> СЪЩ ж без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за репутация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

репутация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文