супа в PONS речника

Преводи за супа в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за супа в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
soup GASTR

супа Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文