мислене в PONS речника

Преводи за мислене в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мѝслене СЪЩ ср без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за мислене в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

мислене Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文