приятна в PONS речника

Преводи за приятна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за приятна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

приятна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文