усет в PONS речника

Преводи за усет в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

у̀сет <-ът> СЪЩ м без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за усет в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

усет Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文