изглеждам в PONS речника

Преводи за изглеждам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

изглѐждам1 нсв, изглѐдам св VERB прх

I.изглѐждам2 нсв VERB нпрх

II.изглѐждам2 нсв VERB безл

изглеждам изглежда (вероятно е, вижда се):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изглеждам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

изглеждам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文